Версия для печати
ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ


ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ

Перед встановленням або іншим використанням SM POS (далі – «Програмне забезпечення») Вам необхідно уважно прочитати цю Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем (далі – «Ліцензійну угоду»), оскільки встановлення, копіювання або інше використання Програмного забезпечення означає Вашу згоду на укладення цієї Ліцензійної угоди і виконання усіх її умов.
Ця Ліцензійна угода набуває чинності для Сторін з моменту встановлення додатка SM POS на ваш пристрій. Ви не можете заперечувати проти будь-яких пунктів цієї Ліцензійної угоди, а також посилатися на невизначеність або неясність її умов.
Ви повинні пам’ятати, що право на Програмне забезпечення захищене законом про авторське право і міжнародними угодами. Недотримання умов цієї Ліцензійної угоди може служити підставою для залучення Вас до відповідальності і подачі судових позовів з боку Компанії.
Укладаючи цю Ліцензійну угоду, Ви підтверджуєте, що Ви маєте громадянські права в тій мірі, в якій це необхідно відповідно до законодавства країни, в якій Ви знаходитеся, що дозволяє укладати угоди такого роду.

1. Визначення термінів

1.1. Ліцензійна угода означає цю угоду з кінцевим користувачем, відповідно до якої Ліцензіар передає, а Кінцевий користувач приймає неексклюзивне право встановлювати Програмне забезпечення на Пристрій і використовувати його протягом встановленого періоду.
1.2. Ліцензія означає обмежене (неексклюзивне) право на встановлення та використання Програмного забезпечення протягом певного періоду або без обмеження терміну, передбаченого Ліцензіаром для Кінцевого користувача за певну плату.
1.3. Ліцензіар означає Компанію.
1.4. Компанія означає ТОВ «ТФПК» («Торгівельно-фінансова промислова компанія»), яке належним чином зареєстровано відповідно до чинного законодавства України (код ЄДРПОУ 20592505).
1.5. Пристрій означає смартфон, планшет або будь-який інший електронний пристрій, який працює під керуванням операційної системи Android і на якому встановлено Програмне забезпечення.
1.6. Програмне забезпечення означає програмний продукт SM POS, завантажений з розділу https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TFPK.SMPos служби додатків Android компанії Google LLC.
1.7. Кінцевий користувач означає будь-яку фізичну та/або юридичну особу, що придбала Програмне забезпечення для встановлення на Пристрій для власного використання, не маючи на меті перепродаж або передачу Програмного забезпечення іншій особі; відповідно до цієї Ліцензійної угоди; Кінцевий користувач також іменується «Ви» з будь-якими застосовними прийменниками.
1.8. Безкоштовна версія означає тип Програмного забезпечення з обмеженою функціональністю, який безкоштовно надається Кінцевому користувачеві для демонстрації і оцінки корисних властивостей Програмного забезпечення, а також для того, щоб Кінцевий користувач міг прийняти рішення про необхідність використання Програмного забезпечення  у повнофункціональному режимі.
1.9. Оновлення означає усі зміни, виправлення, поліпшення, модифікації і т. д., які Ліцензіар застосовує до Програмного забезпечення.

2. Ліцензія

2.1. Якщо Ви завантажили Безкоштовну версію, Ви можете використовувати Програмне забезпечення тільки для оцінки його корисних властивостей. Будь-яке використання Безкоштовної версії для інших цілей заборонено. Використання Безкоштовної версії Програмного забезпечення регулюється обмеженнями, які встановлені в Розділі 4 Ліцензійної угоди. Безкоштовна версія надається в «існуючому стані» і може містити дефекти, помилки або несправності. Використання Безкоштовної версії регулюється положеннями про Гарантії та відповідальність, що викладені в цій Ліцензійній угоді.
2.2. Термін дії Ліцензії починається з відповідної години і хвилини в день активації Програмного забезпечення.
2.3. Користувачеві забороняється встановлювати або використовувати SM POS на кількості Пристроїв більшому, ніж передбачає придбана Ліцензія.
2.4. Після активації Програмного забезпечення Ви маєте право використовувати Програмне забезпечення на своєму Пристрої відповідно до умов Ліцензійної угоди.
2.5. Протягом терміну дії Ліцензії Ви маєте право встановлювати усі Оновлення Програмного забезпечення, що будуть випущені Ліцензіаром та запропоновані для завантаження з використанням служби додатків Android компанії Google LLC. Будь-які Оновлення Програмного забезпечення, які Ви завантажили, є невід’ємною частиною Програмного забезпечення і регулюються умовами цієї Ліцензійної угоди.
2.6. Протягом терміну дії, зазначеного у Ліцензії, Ви можете звертатися за технічною підтримкою через канали зв'язку, вказані на сайті http://smpos.com.ua/.
2.7. Технічна підтримка не надається Кінцевому користувачеві, який встановлює і використовує Безкоштовну версію Програмного забезпечення.
2.8. Ліцензіар не гарантує, що технічна підтримка буде доступна Кінцевому користувачеві, який придбав Ліцензію, але не встановив доступні Оновлення Програмного забезпечення.

3. Придбання ліцензії

3.1. Придбання Ліцензії на Програмне забезпечення здійснюється у Ліцензіара або офіційних партнерів Ліцензіара. Ви можете дізнатися більше про умови придбання на сайті http://smpos.com.ua/.
3.2. Для Програмного забезпечення (окрім Безкоштовної версії) потрібна активація, що означає переведення Програмного забезпечення в робочий режим на термін, що вказаний в Ліцензії. Активація Безкоштовної версії виконується автоматично і не потребує додаткових дій від Кінцевого користувача. Активація Програмного забезпечення здійснюється шляхом введення коду активації в додатку.
3.3. В залежності від типу Ліцензії Вам може бути необхідно забезпечити доступ Програмного забезпечення, що встановлене, до служб та сервісів Ліцензіара з використанням мережі «Інтернет».

4. Обмеження прав Кінцевого користувача

4.1. Вам заборонено, і Ви погоджуєтеся ні за яких обставин не робити наступне:
4.1.1 продавати, здавати в оренду або будь-яким іншим способом передавати копії Програмного забезпечення третім особам. Третя особа означає будь-яку іншу фізичну та/або юридичну особу, окрім Вас як Кінцевого користувача;
4.1.2 копіювати, змінювати, перекладати іншими мовами, займатися зворотним проектуванням, декомпілювати, вилучати початковий код, повністю або частково аналізувати початковий код (розбирання), зменшувати Програмне забезпечення та/або будь-які файли Програмного забезпечення, які є частиною Програмного забезпечення, незалежно або із залученням третіх осіб, а також здійснювати будь-які інші маніпуляції з файлами Програмного забезпечення для виявлення їх формул, алгоритмів, порядків і т. д.;
4.1.3 змінювати або сприяти зміні будь-яких файлів Програмного забезпечення, що становлять Програмне забезпечення, включаючи зміну імен файлів, за допомогою Ваших дій;
4.1.4 видаляти, змінювати, приховувати будь-які повідомлення або ярлики з Програмного забезпечення або файлів Програмного забезпечення, включаючи атрибути авторського права і повідомлення про авторські права;
4.1.5 застосовувати будь-яке інше неавторизоване програмне забезпечення, яке може взаємодіяти з Програмним забезпеченням, включаючи, зокрема, «моди», «хаки», «чити», «скрипти», «боти», програми автоматизації або будь-які сторонні програми, що можуть перехоплювати дані та завдати шкоди Програмному забезпеченню і Ліцензіару.
4.2. Вам забороняється використовувати Програмне забезпечення для будь-яких незаконних цілей, що є незаконними відповідно до законодавства країни, в якій Ви знаходитеся, а також здійснювати дії, що вважаються злочином або іншим правопорушенням відповідно до законодавства цієї країни.
4.3. У разі порушення Вами обмежень, що викладені в Розділі 4 Ліцензійної угоди, Ліцензіар має право в односторонньому порядку припинити дію Ліцензії і пред’явити Вам майнові претензії, у тому числі подати судовий позов. Припинення дії Ліцензії, що передбачене цим пунктом, не накладає на Ліцензіара будь-яких зобов’язань щодо виплати Вам грошової компенсації за період, на який дія Ліцензії була припинена достроково. У разі припинення дії Ліцензії у зв’язку з порушенням Вами умов Ліцензійної угоди Ліцензіар може відмовити в наданні Вам будь-якої Ліцензії, включаючи Ліцензії для інших Пристроїв, в майбутньому.

5. Права на інтелектуальну власність

5.1. При отриманні Ліцензії Ви не отримуєте ніяких прав на інтелектуальну власність щодо Програмного забезпечення.
5.2. Усі права на інтелектуальну власність щодо Програмного забезпечення (включаючи, зокрема, будь-які зображення, фотографії, анімації, відео, аудіо, музику, тексти і т. д., що вбудовані в Програмне забезпечення) належать Ліцензіару або їх законним власникам.
5.3. Ви погоджуєтеся з тим, що не використовуватимете або не вимагатимете використання прав на будь-які імена, логотипи, товарні знаки, моделі або зразки, що належать Ліцензіару (Компанії), а також на будь-які імена, логотипи, товарні знаки, моделі або зразки, що подібні до них протягом усього терміну дії Ліцензії і після її закінчення або дострокового припинення.
5.4. Програмне забезпечення містить комерційні таємниці та іншу конфіденційну інформацію, яку захищено міжнародними угодами про авторські права, та включає (зокрема) інформацію про файли, коди, формули, комбінації з’єднань і т. д.. Розкриття цієї інформації третім особам є порушенням прав на інтелектуальну власність Ліцензіара.
5.5. Ця Ліцензійна угода не надає Вам ніяких прав на інтелектуальну власність.

6. Гарантії та відповідальність

6.1. Ліцензіар надає Програмне забезпечення «в існуючому стані», без гарантії якості та без будь-яких майбутніх гарантій. Ви погоджуєтеся з тим, що використовуватимете Програмне забезпечення на свій власний ризик і під свою відповідальність.
6.2. Ліцензіар заявляє, що відмовляється від будь-яких прямих або непрямих гарантій того, що функції Програмного забезпечення відповідатимуть Вашим вимогам або очікуванням, і не дає ніяких гарантій щодо цілісності, зручності використання та надійності Програмного забезпечення.
6.3. Жодні поради або консультації, що будуть надані в усній або письмовій формі службою технічної підтримки або іншим співробітником Ліцензіара, не вважатимуться гарантією.
6.4. Ліцензіар не гарантує, що Програмне забезпечення не буде пошкоджено або не стане несправним в результаті завантаження та встановлення Вами інших програм, програмних систем, включаючи аналоги Програмного забезпечення. Ці дії вчиняються на Ваш власний ризик, та Ви несете виключну відповідальність за них.
6.5. Ви погоджуєтеся з тим, що Ліцензіар не буде нести відповідальність за будь-який збиток, заподіяний в результаті використання Програмного забезпечення, включаючи матеріальний (грошовий) збиток, моральний збиток, порушення ділової діяльності або іншої роботи, втрату баз даних або будь-якої іншої інформації з Пристрою, простій Кінцевого користувача та ушкодження інших пристроїв або додатків.
6.6. Ви погоджуєтеся з тим, що Ліцензіар не буде нести відповідальність за будь-які прямі або непрямі витрати, матеріальний збиток, упущену вигоду, комерційні втрати, розірвання контрактів з іншими фізичними та/або юридичними особами, які прямо або опосередковано пов’язані з використанням Програмного забезпечення, а також за будь-які можливі збитки, викликані помилками в роботі Програмного забезпечення, навіть якщо Ліцензіар був проінформований про такі помилки, та за можливі збитки, витрати та пред’явлення претензій зацікавлених осіб.
6.7. У країнах та юрисдикціях, в яких обмеження відповідальності Ліцензіара, встановлене в цій Ліцензійній угоді, є недійсним, Ліцензіар нестиме відповідальність за збиток тільки в межах суми, що отримана Ліцензіаром від сплаченої Кінцевим користувачем вартості Ліцензії.

7. Законодавство та юрисдикція для Ліцензійної угоди

7.1. Усі правові відносини, що пов’язані з виконанням умов цієї Ліцензійної угоди, регулюються законодавством України та міжнародними угодами, учасником яких є Україна, які були ратифіковані та застосовуються в установленому порядку.
7.2. Усі спори вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення згоди зацікавлена сторона має право звернутися до суду України, який уповноважений розглядати такий спор відповідно до законодавства України. Ви погоджуєтеся з такою юрисдикцією та зобов’язуєтесь виконувати будь-яке остаточне рішення суду України.

8. Інші положення

8.1. Якщо з будь-якої причини будь-який з пунктів Ліцензійної угоди або декілька її пунктів вважатимуться недійсними, усі інші пункти та частини Ліцензійної угоди залишатимуться юридично обов’язковими.
8.2. Ліцензіар має право на одностороннє внесення будь-яких змін та доповнень до Ліцензійної угоди без їх попереднього або наступного схвалення Кінцевим користувачем. Ви беззаперечно визнаєте право Ліцензіара на внесення таких змін та доповнень.
8.3. Зміни та доповнення до Ліцензійної угоди набувають чинності з моменту їх публікації на офіційному веб-сайті Ліцензіара за адресою cashtan.com або на сайті http://smpos.com.ua/ та є юридично обов’язковими для Вас. Якщо Ви не згодні зі змінами Ліцензійної угоди, ви повинні припинити використання Програмного забезпечення не пізніше, ніж на наступний день. Подальше використання Вами Програмного забезпечення вважатиметься Вашою згодою на такі зміни.
8.4. Програмне забезпечення захищене законодавством про авторське право та міжнародними угодами; деякі його частини захищені законодавством про патенти та секрет виробництва. Ви погоджуєтеся з тим, що Ліцензійна угода має таку саму юридичну силу, що і будь-яка інша письмова угода, яку ви уклали. У разі порушення Ліцензійної угоди, Ви можете бути притягнені до відповідальності відповідно до встановленого порядку.
8.5. Ліцензійна угода може бути доступна на декількох мовах. Між українською версією Ліцензійної угоди та її версіями на інших мовах можуть бути розбіжності або відмінності в тлумаченні. Для забезпечення однорідності та уникнення двозначності українська версія матиме переважну силу.

Контактна інформація:

Продаж Ліцензiй та технічна підтримка http://smpos.com.ua
Офіційний сайт Ліцензіара http://cashtan.com
Опубликовано : 18-08-2020, 12:00

© ТФПК Лтд. Все права защищены.
0.012169 seconds